رضا شهابی : بهنام ابراهیم زاده این کارگر زندانی را دریابیم

SAM_0403فعالان در تبعید : رضا شهابی عضو هیات مدیره و خزانه دار سندیکا کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در بیانیه ای در حمایت از کارگر زندانی بهنام ابراهیم زاده  و فرزند بیمارش نیما , نوشت

 بهنام ابراهیم زاده وبلاگ نویس و فعال کارگری و از اعضای جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان؛ وعضو شورای نمایندگان در کمیته پیگیری تشکلهای آزاد کارگری، کارگری است که در دفاع از حقوق کارگران و کودکان زندانی گردیده است.

به خواندن ادامه دهید