مهندس هاشم خواستار بازداشت و به زندان وکیل آباد مشهد منتقل شد

هاشم خواستارفعالان در تبعید: روز گذشته مهندس هاشم خواستار معلم بازنشسته و رییس کانون صنفی معلمان مشهد، طی پروسه ای پیچیده، و پس از مراجعه به اجرای احکام دادگاه انقلاب مشهد، بازداشت و به زندان وکیل آباد مشهد منتقل شد.

 بنابر اطلاع «کمپین صلح فعالان در تبعید» ، صبح روز شنبه، 2 آذر 92، در پی صدور ابلاغیه ای از جانب اجرای احکام دادگاه انقلاب مشهد برای خانم مالکی فرد همسر مهندس هاشم خواستار مبنی بر معرفی مکفول ظرف مدت بیست روز، مهندس خواستار به همراه همسرشان، به اجرای احکام مراجعه کرده ولی از آنجا به زندان وکیل آباد منتقل شدند.

به خواندن ادامه دهید

معمای احضارهاشم خواستار توسط شعبه اجرای احکام ؛ قاضی شعبه از حکم خبر ندارد

khasفعالان در تبعید: 15 مرداد سال جاری ،هاشم خواستار معلم بازنشسته و رییس کانون صنفی معلمان مشهد طی نامه ای برای اجرای حکم به دادگاه انقلاب مشهد احضار شد.

این در حالی بود که تا لحظه دریافت این احضاریه ، هیچ حکمی از سوی دادگاه به ایشان ابلاغ نشده! و آقای غلامحسین دوستعلی مکی وکیل ایشان نیز از ابلاغ حکم اظهار بی اطلاعی میکند.

آقای هاشم خواستار طی گفتگوی تلفنی با «حقوق معلم » در خصوص روند پیچیده پرونده خود گفت:

به خواندن ادامه دهید

هاشم خواستار همچنان احضار میشود ؛ اینبار بدون ابلاغ حکم

hashemhamsarفعالان در تبعید: بنا بر اطلاع «کمپین صلح فعالان در تبعید»، 15 مرداد سال جاری ،هاشم خواستار معلم بازنشسته و رییس کانون صنفی معلمان مشهد طی نامه ای برای اجرای حکم به دادگاه انقلاب مشهد احضار شد.

این در حالیست که تا لحظه دریافت این احضاریه ، هیچ حکمی از سوی دادگاه به ایشان ابلاغ نشده است! و آقای غلامحسین دوستعلی مکی وکیل ایشان نیز از ابلاغ حکم اظهار بی اطلاعی کرده است.

به خواندن ادامه دهید