خطرات پسماندهای هسته ای در ایران !

photo_2019-11-15_14-45-59

کارشناس هاي محيط زيست ومسایل هسته‌ای درباره خطرات جدی پسماند‌های‌ هسته‌ای هشدارهایی میدهند که نادیده گرفته میشود.
این پسماندها برای چند هزار سال باید نگهداری شوند وچنین چیزی تاکنون عملی نبوده است. زباله‌ها را در حفره‌های زیرزمینی حفاظت می‌کنند ، اما این حفره‌ها قابلیت نگهداری از زباله‌های هسته‌ای را برای چندهزار سال ندارند ،ممکن است آب در آنها نفوذ کند ، این امکان وجود دارد که زلزله‌ای رخ دهد و به علت‌های گوناگون این مواد به سطح زمین بیایند و آب‌های زیرزمینی را آلوده کنند.
در کنار خطرناک بودن پسماندهای هسته ای نظر شما را به صحتِ «پاک» و «ارزان» بودن انرژی هسته ای جلب میکنم !
كارشناسان محيط زيست باور دارند «همین که شما مجبور باشید مرکزی بسازید که قادر باشد برای چندهزار سال زباله‌های اتمی را در خود نگهدارد، هزینه‌ای بسیار سنگین ایجاد کرده‌اید. از این گذشته مخارج ایمنی نیروگاه‌های هسته‌ای را باید در نظر گرفت که بسیار بالاست. بنابراین اگر همه جنبه‌های انرژی هسته‌ای را در نظر بگيريم ،انرژی هسته‌ای دارای امتیازهایی که به آن نسبت می‌دهند نیست.»
به گفته این کارشناس شاید بتوان در برخی کشورها در مورد میزان «به صرفه» بودن انرژی هسته‌ای بحث کرد، اما در مورد ایران «به طور قطع می‌توان گفت که این کشور با توجه به منابع سرشار انرژی‌های تجدیدپذیر مطلقا نیازی به صرف هزینه سنگین برای انرژی هسته‌ای ندارد. این انرژی برای ایران نه مفید است و نه ارزان.» موضوع قابل اهمیت دیگر، افزایش حجم پسماندهاى اتمى در ايران است که در حال دولت مردان اقدام به دفن و نگهدارى از آن ميكنند در صورتیکه این وظیفه باید بر عهده یک نهاد مشخص همراه با یک مدیریت متمرکز باشد.
به امید روزی که نگاه به كنوانسيون نگاهى سياسى نباشد و دولتمردان ما در راستای ارتقا افراد و محيط زيست گام بردارند.

سارا خلیلی پناه