گفتگویی با محسن شجاع فعال مدنی به مناسبت ۸ مارچ روز زن

003گفتگویی با محسن شجاع فعال مدنی به مناسبت ۸ مارچ روز زن
محسن شجاع فعال مدنی ساکن ایران که چندی پیش به دلیل فعالیت های مدنی خود در ایران به زندان و شلاق محکوم شده بود در گفتگویی به مناسبت ۸ مارچ روز جهانی زن وضعیت زنان را پس از انقلاب ۵۷ در ایران برسی کرد
زنان را به دوقسمت تقسیم کرد قبل و بعد از انقلاب در شرح این تقسیم بندی می افزاید :در اين رابطه دو مقوله را مي توان در نظر گرفت قبل از انقلاب و بعداز انقلاب در زمان پهلوى يك مدرنازسيونى در پيش گرفته بود كه تا حدودى يك ازادى نيم بندى هم به زنان داده شده بود اما پس از انقلاب زنان همان حقوق كمى هم كه داشتند از بين رفت كه ميتوان گفت به اپارتايد جنسيتى تبديل شد .

به خواندن ادامه دهید