۲۰ روز پس از بازداشت پنج شهروند بهایی در انفرادی زندان اوین، محل بازداشت آنها تکذیب می شود!

بازداشت شهروندان بهاییفعالان در تبعید: ۲۰ روز پس از بازداشت پنج شهروند بهایی توسط  ماموران وزارت اطلاعات در تهران، از وضعیت روحیه باقردخت (اکبری)، صفا فرقانی(جنتی)، مونا مهرابی(علیزاده)، الهام کرم پیشه و مهرداد فرقانی، اطلاع دقیقی در دست نیست.

بنا بر اطلاع «کمپین صلح فعالان در تبعید»، روحیه باقردخت (اکبری)، صفا فرقانی(جنتی)، مونا مهرابی(علیزاده)، الهام کرم پیشه و مهرداد فرقانی که  روز سه شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۳ در جریان یورش همزمان ماموران امنیتی به شهروندان بهایی در تهران، ورامین و اصفهان بازداشت شده بودند، در سه هفته گذشته تنها موفق به سه تماس تلفنی کوتاه با خانواده شدند.

به خواندن ادامه دهید