رزیتا واثقی، پس از پنج سال حبس بی وقفه، با اتمام دوران محکومیت، آزاد شد

رزیتا واثقیفعالان در تبعید: رزیتا واثقی، شهروند بهایی و زندانی عقیدتی زندان وکیل آباد مشهد، با اتمام دوران محکومیت از زندان آزاد شد.

بنا بر اطلاع «کمپین صلح فعالان در تبعید»، رزیتا واثق که طی دوران پنج سال حبس، از حق مرخصی و حتی از امکان درمان و اعزام به مراکز درمانی محروم بود، طی هفته جاری با اتمام دوران محکومیت، از زندان وکیل آباد مشهد آزاد شد.

به خواندن ادامه دهید