ارژنگ داوودی، ساعاتی پس از خروج از انفرادی، مجددا به بند سپاه منتقل شد!

ارژنگ داوودی . افشین بایمانیفعالان در تبعید: سه روز پس از انتقال ارژنگ داوودی و افشین بایمانی به سلول انفرادی بند سپاه زندان رجایی شهر، ارژنگ داوودی، برای ساعاتی به سالن ۱۲ این زندان بازگردانده شد اما از وضعیت افشین بایمانی همچنان اطلاعی در دست نیست.

بنا بر اطلاع «کمپین صلح فعالان در تبعید»، افشین بایمانی و ارژنگ داوودی، پیشتر صبح روز یکشنبه، ۲۸ دی سال جاری به طور ناگهانی و پس از احضار توسط ماموران زندان، به سلول‌های انفرادی بند سپاه زندان رجایی شهر کرج منتقل شدند.

به خواندن ادامه دهید