شاهین دادخواه: نام و نشان آنهایی که از رفراندوم هراس دارند، پوشیده نیست!

شاهین دادخواهفعالان در تبعید: دکتر شاهین دادخواه، دیپلمات زندانی در اوین، و مشاور پیشین حسن روحانی در شورایعالی امنیت ملی، طی مقاله ای از زندان اوین، با انتقاد از واکنش و موضعگیری های طیف های تندرو با «اصل رفراندوم»، ادعای افتخارآمیز و مداوم تندروها در خصوص «مردم انقلابی و حاضر ‌در صحنه» را پیش می کشد و می پرسد: «چرا سخن گفتن از رفراندوم تبدیل به خط قرمز و تابو شده است؟»

یشنهاد رفراندوم، برای اولین بار  در سطح رییس جمهور در ایران، توسط حسن روحانی، درباره مسائل مهم کشور مطرح شده است که با واکنش گسترده سیاستمداران، تحلیلگران و بازیگران سیاسی در کشور روبه رو بوده است.

متن کامل مقاله کارشناس سابق تیم مذاکره کننده هسته ای در دولت اصلاحات که در روزهای گذشته، چهل و سومین تولد خود را در پنجمین سال از دوران حبس خود، در قرنطینه  بند هفت زندان اوین جشن گرفت، در خصوص پیشنهاد اخیر حسن روحانی، به شرح زیر  در اختیار «کمپین صلح فعالان در تبعید» قرار گرفته  است:

به خواندن ادامه دهید

ششمین سال از دوران ۲۰ سال حبس ایوب پُرکار در «تبعید، بدون مرخصی و امکان ملاقات»

ایوب پرکارفعالان در تبعید: در ششمین سال از زمان بازداشت ایوب پُرکار، ۵۳ ساله، خلبان اخراجی ارتش، رزمنده جنگ ۸ ساله ایران- عراق، این زندانی سیاسی زندان کارون اهواز،  همچنان در «تبعید، بدون مرخصی و امکان ملاقات»، دوران ۲۰ سال حبس خود را در می گذراند.

بنا بر اطلاع «کمپین صلح فعالان در تبعید»، ایوب پُرکار که  در دی‌ماه ۱۳۸۷، پس از انتقاداتی به دولت وقت بازداشت شده بود، در شش سال گذشته پس از دو تبعید به زندان بهبهان و زندان کارون اهواز، از حق مرخصی برخوردار نبوده و از طرفی، خانواده و به ویژه مادر کهنسال این زندانی نیز، به دلیل مسافت طولانی و کهولت سنی در تمام این مدت، قادر به ملاقات وی نبودند.

به خواندن ادامه دهید