واکنش خانم ستوده به کشتار اخیر در پاکستان

10877801_476907052449392_1893665522_n132 کودک و عده ای بزرگسال در پاکستان, در آتش تعصب طالبان سوختند. گناه بعضی از آن ها گویا جرم
ناکرده ی پدران شان بوده است. این اولین بار نیست که انسان های بی گناهی به جرم ناکرده ی دیگران, جان خود را از دست می دهند, اما امیدواریم آخرین بار باشد که برخی افراد به دلایل اختلاف عقیده دست به خون همنوع, آن هم کودکان می آلایند.

به خواندن ادامه دهید

بیانیه روز جهانی حقوق بشر

«روز جهانی حقوق بشر گرامی باد»

در حالی که بیش از نیم قرن از تصویب اعلامیه ی جهانی حقوق بشر می گذرد, اما هنوز تحقق بنیادی ترین حقوق بشر به رویایی دور از دسترس می ماند.

طبق مفاد اعلامیه ی جهانی حقوق بشر, شناسایی حیثیت و کرامت  ذاتی تمام اعضای خانواده ی بشری و حقوق برابر آنان اساس آزادی, عدالت و صلح در جهان است و نادیده گرفتن و تحقیر حقوق بشر به جنگ و خونریزی منجر شده است.

پس مردمان ملل متحد, ایمان خود را به حقوق بنیادین بشر اعلام داشته اند و عزم خود را جزم کرده اند که به پیشرفت اجتماعی یاری رسانند.

مطابق این اعلامیه:

به خواندن ادامه دهید