بازگشت نه تن از زندانیان بند ٣۵٠ ، از انفرادی

10014612_1497652670455183_5022726894644731937_nفعالان در تبعيد: شنبه، ٣٠ فروردين، نه تن از زندانیان بند ٣۵٠ اوین، که در پی هجوم ماموران به انفرادی منتقل شده بودند، به بند ، بازگردانده شدند.

بنا بر اطلاع «کمپین صلح فعالان در تبعید»، داور حسینی وجدان، فتاح سلطانی، علی عسکری، اسداله هادی، آرش همپای، مصطفی عبدی، مصطفی ریسمان باف، سهیل عربی، امیر قاضیان، پس از سه روز انفرای به بند ٣۵٠، بازگشتند.

به خواندن ادامه دهید

پدرام نصرالهی با پایان دوره محکومیت، آزاد شد

nabazفعالان در تبعید:  روز شنبه، 30 فروردین 1393، پدرام نصرالهی، فعال کارگری و از اعضای «کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری»، با پایان دوره محکومیت، از زندان آزاد شد.

بنا بر اطلاع «کمپین صلح فعالان در تبعید»، اتهام  پدرام نصرالهی که به اتهام عضویت در «کمیته هماهنگی»، در دادگاه بدوی به سه سال حبس و در تجدید نظر به 19 ماه حبس، محکوم شده بود، بارها با وعده هایی از قبیل آزادی فوری، اعطای شرایط اقامت در کشورهای اروپایی، تشویق به استعفا از «کمیته هماهنگی» شده بود.

به خواندن ادامه دهید