فاطمه گلگری در زادروز افشین اسانلو: قاتل فرزندم باید معرفی شود

افشین اسانلو - فاطمه گلگریفعالان در تبعید: فاطمه گلگری، مادر افشین اسانلو، از فعالان کارگرى و زندانى سياسي است که در زندان رجايى شهر درگذشت، در گفتگو با بهروز جاوید تهرانی، خبر از پیگیری پرونده فوت فرزندش خبر داد.

٢۶ فروردين ١٣۵٠، زادروز افشين اسانلو، از فعالان کارگرى و زندانى سياسي، است که در زندان رجايى شهر درگذشت.افشين اسانلو پنجشنبه، ۳۰ خرداد ۹٢، پس از سکته در زندان رجايى شهر کرج به بيمارستانى خارج از زندان منتقل شد و صبح روز جمعه، ۳۱ خرداد در بيمارستان شهيد رجايى کرج درگذشت.

به خواندن ادامه دهید