بازگشت اسماعیل برزگری از انفرادی به بند 350؛ وضعیت سلامت وی در 36مین روزاعتصاب،بحرانی گزارش میشود

اسماعیل برزگری . اعتصاب غذافعالان در تبعید: اسماعیل برزگری زندانی سیاسی بند 350 که از روز سه شنبه 5 آذر ماه 1392 به دلیل اعتصاب غذا، به انفرادی منتقل شده بود، به بند 350، بازگردانده شد.

بنا بر اطلاع «کمپین صلح فعالان در تبعید»، روز شنبه 9 آذر سال 92، آقای برزگری پس از تحمل حدود 4 روز زندان انفرادی در بند 240 زندان اوین، و در سی و ششمین روز از اعتصاب غذای اعتراضی خود، به بند 350 اوین بازگردانده شد.

به خواندن ادامه دهید

باجناق غلامحسن الهام به دلیل یادداشت فیس بوکی در انتقاد به تفاهمنامه هسته ای بازداشت شد

n00287229-bفعالان در تبعید: اکبر جباری، باجناق غلامحسین الهام و از حامیان محمود احمدی نژاد، در پی یادداشتی فیس بوکی در انتقاد از تفاهمنامه هسته ای در ژنو، بازداشت شد.

بنا بر اطلاع «کمپین صلح فعالان در تبعید»، آقای کبر جباری در پی یادداشتی در فیس بوک که در آن تفاهم‌نامه اخیر هسته ای جمهوری اسلامی ایران در ژنو را «خفت» و «ذلتی» برای نظام توصیف کرده بود، بازداشت شد.

به خواندن ادامه دهید

صدای یک زندانی ندامتگاه قزلحصار: اینجا انسان سلاخی می کنند

Bloggers Against Execution 2فعالان در تبعید: پنج روز از اعتصاب غذای حدود 3000 زندانی واحد 2، ندامتگاه قزلحصار می گذرد و یکی از این زندانیان در گفتگویی تلفنی، در خصوص فاجعه اعدام های بیشمار در این زندان، توصیف می کند.

بنا بر اطلاع «کمپبن صلح فعالان در تبعید»، اکثر این زندانیان که هویت آنان در رسانه ها فاش نشده است، از مجرمان عادی و مجرمان مرتبط با قاچاق مواد مخدر هستند که کسی از روند دادگاههای آنان خبری ندارد. طبق گفته این زندانی در بین آنان از زندانیان 16 ساله تا میانسال وجود دارد.

به خواندن ادامه دهید