حرکت اعتراضی پناهندگان ایرانی در جشن» روز پناهنده» در هند

IMG_5479فعالان در تبعید: پناهندگان معترض در دهلی با حضور کوتاه در جشن روز پناهنده؛ با اهدای نقاشی های اعتراضی به مدیر کمیساریای عالی پناهندگان در دهلی ؛ این مراسم را به نشانه ادامه اعتراض خود به سیاستهای پناهندگی این سازمان ؛ ترک کردند .

در همین رابطه «کمپین دفاع از حقوق پناهندگی در هند» , می نویسد :

به خواندن ادامه دهید