نیما ابراهیم زاده در غیاب پدر زندانی, دچار شوک عصبی و اورژانس منتقل شد

dsc000991فعالان در تبعید : بنا بر گزارشهای ارسالی به کمپین صلح فعالان در تبعید , نیما ابراهیم زاده فرزند بهنام ابراهیم زاده فعال کارگری و حقوق کودکان کار و خیابان ؛ بر اثر شوک عصبی در اورژانس بیمارستان محک بستری شده است .
گفتنی است پیشتر تمام تلاش ها برای تمدید مرخصی بهنام ابراهیم زاده کارگر زندانی , جهت حضور بر بالین فرزند بیمارش که از بیماری سرطان رنج می برد ؛ بی اثر مانده بود .