فرشید فاریابی در نشست جانبی اجلاس 23 ژنو :روزنامه نگارها, مجری ها و گوینده ها ؛ قربانیان خاموش در ایران هستند

faryabiفعالان در تبعید: دوشنبه  13 خرداد 1392 ,  چهارمین نشست جانبی کارزار افشای نقض حقوق بشر در ایران ؛ در ژنو برگذار شد

به گزارش تارنمای ” سودویند”    فرشید فاریابی کارشناس ارتباطات و دانش آموخته روزنامه نگاری گرایش خبر رادیو تلوزیون یکی از سخنرانان این نشست بودند که با موضوع «رادیو و تلوزیون در ایران ابزار سرکوب » سخنرانی کردند

فیلم و متن سخنرانی آقای فرشید فاریابی در بیست و سومین نشست حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو؛ به شرح زیر است

به خواندن ادامه دهید

حسن مکارمی در نشست جانبی اجلاس 23 ژنو :حاکمیت ایران احترامی برای مردم و نمایندگان آنان قائل نیست

MAKAREMIفعالان در تبعید: دوشنبه  13 خرداد 1392 ,  چهارمین نشست جانبی کارزار افشای نقض حقوق بشر در ایران ؛ در ژنو برگذار شد

به گزارش تارنمای ” سودویند”   حسن مکارمی روانکاو ، خطاط ، نقاش ایرانی و پژوهشگر در خدمات فرهنگی و نقش آن در استراتژیک در دانشگاه سوربن پاریس یکی از سخنرانان این نشست بودند که با موضوع » یازدهمین دوره ی انتخابات ریاست جمهوری در ایران و زمینه های آن » سخنرانی کردند

فیلم و متن سخنرانی آقای حسن مکارمی در بیست و سومین نشست حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو؛ به شرح زیر است

به خواندن ادامه دهید

زینب پیغمبر زاده در نشست جانبی اجلاس 23 ژنو :تبعیض جنسیتی در ایران پس از انقلاب فرهنگی نهادینه شد

peyghambar-zadeفعالان در تبعید: دوشنبه  13 خرداد 1392 ,  چهارمین نشست جانبی کارزار افشای نقض حقوق بشر در ایران ؛ در ژنو برگذار شد

به گزارش تارنمای ” سودویند”  زینب پیغمبرزاده  دانشجوی مطالعات جنسیت در سوئد و فعال زنان ؛یکی از سخنرانان این نشست بودند که با موضوع » حقوق زنان در زمینه آموزش » سخنرانی کردند

فیلم و متن سخنرانی خانم زینب پیغمبر زاده در بیست و دومین نشست حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو؛ به شرح زیر است

به خواندن ادامه دهید

محمود تجلی مهر در نشست جانبی اجلاس 23 ژنو :محدودیت دسترسی اینترنت و جاسوسی اینترنتی در ایران

tajali-mehrفعالان در تبعید: دوشنبه  13 خرداد 1392 ,  چهارمین نشست جانبی کارزار افشای نقض حقوق بشر در ایران ؛ در ژنو برگذار شد

به گزارش تارنمای ” سودویند”  محمود تجلی مهر  متخصص مخابرات و زیرساختهای اینترنت ؛یکی از سخنرانان این نشست بودند که با موضوع «محدودیت دسترسی به اینترنت و جاسوسی شهروندان » سخنرانی کردند

فیلم سخنرانی آقای محمود تجلی مهر در بیست و دومین نشست حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو که به انگلیسی انجام شده ؛ به شرح زیر است

به خواندن ادامه دهید