اطلاعيه دوم کارزار برای افشای نقض حقوق بشر در ج. ا. در روند بیست و سومین اجلاس شورای حقوق بشر

فعالان در تبعید: از روز دوشنبه ۲۷ مه ۲۰۱۳ (۶ خرداد ۱۳۹۲) بیست و سومین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل 315488_10200616969201939_1516495034_nمتحد در شهر ژنو آغاز می شود و تا ۱۴ ژوئن ۲۰۱۳ (۲۴ خرداد ۱۳۹۲) – روز «انتخابات» دوره یازدهم ریاست جمهوری و دوره چهارم شوراهای شهر و روستا – ادامه خواهد يافت.
به همین مناسبت , اطلاعيه دوم کارزار برای افشای نقض حقوق بشر در ج. ا. در روند بیست و سومین اجلاس شورای حقوق بشر به شرح زیر منتشر شد: