پیام زندانیان سیاسی زندان زاهدان به کشورهای 1+5 و مذاکره کنندگان هسته ای با ایران

imagesفعالان در تبعید :  گروهی از زندانیان سیاسی زندان زاهدان طی پیامی صوتی ؛ در  خطااب به اعضای کشورهای 1+5 و  ریاست اجلاس مذاکرات هسته ای خواستار توجه ویژه مذاکره کنندگان به الزام حکومت ایران به رعایت آزادی زندانیان سیاسی و حقوق شهروندی شدند.

محمد امین آگوشی معلم کرد , زندانی ۵۳ ساله که بر طبق حکم شعبه اول دادگاه نظامی ارومیه ؛  ۱۰ سال تبعید در زندان مرکزی زاهدان را می گذراند , به نمایندگی از سایر زندانیان سیاسی این زندان و با ارسالی پیامی صوتی به » کمپین صلح فعالان در تبعید »  خطاب به مذاکره کنندگان کشورهای 1+5 و اجلاس هسته ای پیش رو گفت :

به خواندن ادامه دهید