آیت الله خوشوقت , غنی سازی اورانیوم و ظهور امام زمان

13911202000536_PhotoAفعالان در تبعید ؛ کامنت برگزیده خوانندگان :بدون ترديد غني سازي اورانيوم در صورتي که در راستاي اهداف صلح آميز و در چارچوب “ان پي تي” باشد ،هرگز داراي وجه شاخصي نيست ؛که آيت الله بگويد ظهور امام زمان مثلاً به غني سازي ۵ درصد يا ۲۰ درصد شما بستگي دارد. بلکه اصل مسئله در شرايطي مشخص مي شود که غني سازي اورانيوم را منجر به ساخت بمب اتم بدانيم ؛البته در اين شرايط نيز و در صورت حصول بدترين سناريوهاي ممکن ـ که احتمالاً در آن زمان در ذهن آيت الله بوده است ـ ؛مي توان به نتيجه گيري وي ـ در چارچوب فکري و عقيدتي او ـ پي برد.
به عبارتي ديگر ؛آن چه آيت الله خوشوقت بدان به صورت بسيار زيرکانه اي اشاره کرده است ؛نه تنها ساخت سلاح هسته اي ،آن نيز نه به تعداد ۱ يا ۱۰ عدد ؛بلکه به ميزاني که شرايط را براي ظهور آماده سازد است ؛و نه تنها صرفاٌ ساخت آن بلکه استفاده از آن نيز بوده است.

فاطمه کاشاني،همسر «مصطفي احمدي روشن» ـ معاون سابق بازرگاني مرکز هسته اي نطنز و يکي از شاگردان آيت الله “عزير خوشوقت” که دي ماه ۹۰ در انفجاري کشته شد ـ در بخشي از يک گفت و گو با خبرگزاري بين المللي «تسنيم» (۱) که در تاريخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ در سايت اين خبرگزاري منتشر شد ؛مي گويد: (( … مي دانم کارهاي سايت [تأسيسات هسته اي نطنز] تمامي نداشت ؛اين چند سال آخر نمودار کاري ايشان [احمدي روشن] صعودي بود … وقتي شکايت و گلايه مي کردم ،مي گفت اين کار را انجام بدهم، بيرون مي آيم … [اما پس از انجام آن کار] کار ديگري به او پيشنهاد مي شد و اين سيستم ادامه داشت …

وقتي مي گفتند کارهايي که کردم را بايد به سرانجام برسانم ،قانع مي شدم و يا اين که يک بار پيش آيت الله خوشوقت رفته بودند و از آيت الله خوشوقت پرسيده بودند که «ظهور چه قدر نزديک است؟»؛ آقاي خوشوقت فرموده بودند: «اين بستگي به اين دارد که شما در نطنز چه کار مي کنيد».
البته در مصاحبه مذکور ،خانم کاشاني گُل به خودي هاي ديگري نيز زده است ؛از جمله در بخشي از مصاحبه مذکور مي گويد: (( وقتي [مصطفي احمدي روشن] دل نگراني هاي “آقا” [آيت الله علي خامنه اي] را براي سايت [تأسيسات هسته اي نطنز] مي گفتند، براي بنده هم اين دل نگراني “آقا” مهم بود.
وي در بخشي ديگر از مصاحبه ياد شده ،با اشاره به دوران تعليق چند ماهه غني سازي اورانيوم ،مي گويد: (( … آقا مصطفي با اين که چيزي را بروز نمي دادند کاملاً يادم هست در دوران تعليق غني سازي ،حالت بطالت داشتند و خيلي غمگين بودند ؛شايد در طول اين ۷ سال فعاليت در سايت ،تنها آن موقع ناراحتي را در چهره ايشان احساس کردم. چند بار گفتند که اگر کار درست نشود ،از سازمان بيرون مي آيم. ))
مصاحبه اين شخص ،تقريباً يک ماه پيش منتشر شده است و در آن به مواضع آيت الله خوشوقت ،دل نگراني هاي مقام عظماي ولايت و نيز اهداف “احمدي روشن” تأکيد شده است و دو بار نيز به اين مسئله اشاره شده است که «اگر “کار” را انجام بدهم ،بيرون مي آيم» ؛يا «اگر “کار” درست نشود ،بيرون مي آيم.» البته اين سخنان نياز به رمزگشايي دارد ؛که در پي به نحوه رمزگشايي اشاره مي شود.
اصل مسئله ،حول آيت الله عزيز خوشوقت مي چرخد ؛وي پدر همسر “سيدمصطفي حسيني خامنه” ،ـ فرزند ارشد آيت الله خامنه اي ـ بود. اين شخص متنفذ در جمهوري اسلامي ،در دوم اسفند ماه سال جاري در مکه درگذشت.
در خصوص جايگاه و ميزان نفوذ وي نيز مي توان به نقل از دو شخص از مقامات مذهبي و سياسي جمهوري اسلامي اشاره کرد.
“مجتبي آقاتهراني” ـ از اشخاص نزديک به محمود احمدي نژاد ـ ،در خصوص وي گفته است: (( آيت الله خوشوقت ،”بهجت” زمان هستند و بنده آقاي خوشوقت را منحصر به فرد مي دانم.»(۲)
“کاظم صديفي” ـ امام جمعه موقت تهران و از اشخاص نزديک به آيت الله خامنه اي ـ درباره وي گفته است: (( ايشان [آيت الله خوشوقت] فوق آن چيزي است که ما فکر مي کنيم.))
وي هم چنين در يکي از خطبه هاي نماز جمعه با اشاره اي غير مستقيم به آقاي خوشوقت ،وي را يکي از “اولياي الهي” خواند و گفت: (( … از دست مبارک حضرت امير در عالم مکاشفه ،جامي گرفته و بينش خاصي نسبت به قرآن پيدا کرده است. )) وي سپس از قول خوشوقت به مردم توصيه مي کند: (( پس پرده را جدي بگيريد … و توبه عمومي کنيد … وگرنه به خاطر گناهان خود و از جمله بي حجابي دچار زلزله مي شويد.))(۳)
“عزيز خوشوقت” را مي توان به همراه “تقي مصباح” ،معروف به آيت الله محمدتقي مصباح يزدي، از افراد بسيار نزديک به آيت الله خامنه اي رهبر ارشد جمهوري اسلامي برشمرد.
عزيز خشوقت را علاوه بر اين ،مي توان يکي از تندرو ترين نيروهاي جمهوري اسلامي محسوب کرد ؛تا آن جا که وي در سال ۱۳۷۶ ،بروز خشکسالي در کشور را مجازات مردم ايران از سوي خدا به خاطر رأي دادن به سيدمحمد خاتمي دانسته بود.
وي هم چنين چند هفته قبل از مرگش موسوي و کروبي را کافر و مرتد خوانده بود. وي سپس متعاقب رسانه اي شدن اين موضوع ،اصل مسئله را تکذيب کرد ؛اما پس از آن که سايت “تسنيم” ـ خبرگزاري مصاحبه کننده با وي ـ فايل صوتي سخنان او را منتشر نمود ؛آيت الله خوشوقت در صدد تصحيح برآمد و گفت: (( .. منظور من از کفر ،کفر نعمت … و از ارتداد ،ارتداد لغوي است نه ارتداد فقهي … ))(۴) پس از اين روي داد نيز ،با فشار همه جانبه بر سايت تسنيم ،اين خبرگزاري مجبور شد فايل صوتي مزبور را از روي سايت خود بردارد.(۵) در اين ميان نيز سايت “فرارو” که توسط فرزند آيت الله خوشوقت اداره مي شود موضعي سخت درقبال خبرگزاري تسنيم گرفته و رفتار سايت تسنيم در انتشار فايل صورتي را “اقدامي ناشيانه” تلقي کرد.(۶)
حال ،با توجه به ميزان شديد تندرو بودن اين شخص و هم چنين عدم صداقت وي ـ چنان که اشاره شد ـ ؛مي توان به بازخواني آن چه خانم کاشاني ،همسر احمدي روشن ،اشاره کرده است ؛پرداخت.
احمدي روشن که مدتي شاگرد آيت الله خوشوقت بوده است در جلسه اي از وي مي پرسد: ((از نظر حضرتعالي زمان ظهور حضرت مهدي (عج) چه قدر نزديک است؟ )) و سپس وي با پاسخ رندانه آيت الله مواجه مي شود که: (( اين بستگي به آن دارد که شما در نطنز چه مي کنيد. ))
اما اکنون اين سخن نياز به تحليل دارد. بديهي است که آن چه در نطنز انجام مي شود ؛غني سازي اورانيوم است ؛حال اين پرسش پيش مي آيد که غني سازي اورانيوم چه ارتباطي مي تواند با ظهور مهدي داشته باشد؟
بدون ترديد غني سازي اورانيوم در صورتي که در راستاي اهداف صلح آميز و در چارچوب “ان پي تي” باشد ،هرگز داراي وجه شاخصي نيست ؛که آيت الله بگويد ظهور امام زمان مثلاً به غني سازي ۵ درصد يا ۲۰ درصد شما بستگي دارد. بلکه اصل مسئله در شرايطي مشخص مي شود که غني سازي اورانيوم را منجر به ساخت بمب اتم بدانيم ؛البته در اين شرايط نيز و در صورت حصول بدترين سناريوهاي ممکن ـ که احتمالاً در آن زمان در ذهن آيت الله بوده است ـ ؛مي توان به نتيجه گيري وي ـ در چارچوب فکري و عقيدتي او ـ پي برد.
به عبارتي ديگر ؛آن چه آيت الله خوشوقت بدان به صورت بسيار زيرکانه اي اشاره کرده است ؛نه تنها ساخت سلاح هسته اي ،آن نيز نه به تعداد ۱ يا ۱۰ عدد ؛بلکه به ميزاني که شرايط را براي ظهور آماده سازد است ؛و نه تنها صرفاٌ ساخت آن بلکه استفاده از آن نيز بوده است.
در اين ميان بديهي است که ساخت سلاح هسته اي تأثير بسيار جدي در تغيير شرايط تا آن جا که ظهور مهدي بدان وابسته شود ؛ندارد. در واقع ديدگاه وي ،ديدگاهي شبه آرماگدوني و نبرد آخرالزماني بوده است و يکي از بدرتين سناريوهاي بشري را در ذهن داشته است.
به عبارتي ديگر ،اين مسئله بديهي است که ظهور مهدي ،نه تنها هرگز به غني سازي ۵ درصد ،۲۰ دصد ،۶۰ درصد و يا حتي ۹۰ درصد وابسته نيست ؛بلکه به ساخت صرفاً بمب هاي اتمي توسط تنها نظام شيعي در جهان نيز وابسته نخواهد بود. اين مسايل از ديدگاه عقيدتي وي امري بديهي است. آن چه نظر او بوده است ؛آغاز يک نبرد آخرالزماني با سلاح هاي هسته اي بوده است تا ظهور مهدي به آن اقدام بستگي پيدا کند.
البته اما اکنون هم گوينده (آيت الله عزيز خوشوقت) و هم شنونده (مصطفي احمدي روشن) ؛در دنياي ما حضور ندارند ؛اما سوالي که در اين جا مطرح مي شود اين است که آيا فقدان اين دو ـ که يکي در بخش تئوريک ساخت سلاح هسته اي کم و بيش به ارايه ديدگاه هايش مي پرداخت و ديگري به صورت عملي آن ها را اجرا مي کرد ـ تأثيري در کاهش روند غني سازي و ساخت سلاح هاي هسته اي در ايران دارد يا خير.
پاسخ به اين سوال بسيار ساده و در يک کلام “خير” است و فقدان آنان هيچ تاثير در روند رو به جلو براي ساخت سلاح هسته اي ندارد ؛براي روشن شدن اين مطلب ،مي توان به ميزان نفوذ و مقبوليتي که آيت الله خوشوقت بر آيت الله خامنه اي ـ رهبر ارشد جمهوري اسلامي ـ داشته است در قالب نقل قولي از خود آيت الله خامنه اي ؛اشاره اي کرد.
کاظم صديقي در توصيه اي به تعداي از طلاب گفته است: (( … حضرت آقا فرمودند تنها به علم و اراده خودتان تکيه نکنيد ؛ طوفان‌ها زياد است و اين طوفان‌ها گاهی اوقات سخت می‌شود و در اين طوفان‌ها نمی‌توانيد خود را حفظ کنيد و بايد در اين اوقات خودتان را به کسی و يا جايي وصل کنيد که شما را حفظ کند. بعد بنده به حضرت آقا گفتم از چه کسی استفاده کنيم؟ رهبر معظم انقلاب در پاسخ گفتند در طوفان ها خود را به آيت الله خوشوقت وصل کنيد. ))
با توجه به اين موضوع به نظر مي رسد که راه وي پس از مرگش با جديت ادامه مي يابد ؛و در طوفان هاي تحريم و محاصره اقتصادي ؛قطعاً حاکمان جمهوري اسلامي به راهکارهاي وي در راستاي نحوه تعجيل در فرج امام دوازدهم شيعيان دست خواهند يازيد.
علاوه بر اين ،از همين جا نيز مي توان به مسئله «دل نگراني “آقا” (مقام عظماي ولايت)» نيز پي برد. در مصاحبه همسر احمدي روشن ،آمده بود که مقام معظم رهبري ،بسيار نگران سايت غني سازي نطنز بوده است تا آن جا که فاطمه کاشاني ،احمدي روشن را دلداري مي داده است ؛البته مي توان گفت که شايد علت اين نگراني مقام عظما ، سانتريفيوژهاي نسل هاط قديم و سرعت اندک غني سازي بوده است ؛که البته به نظر مي رسد با توجه به اين که چند هفته پيش اعلام شد که ايران به سانتريفيوژهاي نسل جديد دست پيدا کرده است تا آن جا که سرعت غني سازي اورانيوم را ۲ تا ۳ برابر کرده است ؛اين نگراني رهبر فرزانه انقلاب نيز رفع شده است و از سوي ديگر سر ريز کرده است به نگراني جامعه بين المللي.

ــــــــــــــــــــ
۱ . http://www.tasnimnews.com/Detail?id=11671
خبر ياد شده ،در آدرس فوق الذکر خبرگزاري تسنيم در ۲۰ دي ماه ۱۳۹۱ ،ساعت ۱۶:۱۱ با شناسه خبر “۱۳۹۱۱۰۲۰۰۰۰۲۲۵” در قالب« ويژه نامه “مصطفاي شهيد”- ۹ » منتشر شده است.
۲ . http://jahannews.com/vdcirpar5t1aq52.cbct.html
معلم اخلاق احمدي نژاد و سرليست جبهه پايداري در حال بوسيدن دست آيت الله خوشوقت:
http://www.rajanews.com/Files_Upload/56195.jpg
۳ . http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2013/02/130220_l39_report_khoshvaght.shtml
۴ . http://www.bibaknews.com/fa/news/159239
۵. http://www.entekhab.ir/fa/news/90150
حذف فايل صوتي مذکور از سايت تسنيم: http//tasnimnews.com/Detail?id=9853
۶. http://fararu.com/fa/news/137642

2 نظر برای “آیت الله خوشوقت , غنی سازی اورانیوم و ظهور امام زمان

 1. با درود ؛
  «شايد» يکي از کاربران ولايت مدارِ باشگاه جوانان ايراني که اندکي خردگراتر از ديگر کاربران «هم سو»ي خود است و سخنان خود را کم تر همانند کاربراني چون «صبح» و … ،با «برچسب زني» به ديگران همراه مي سازد ؛کاربر «عبد من عبادالله» باشد.
  کاربر «عبد» مطالبي عنوان کرده است که مفهوم کلي آن اين مي شود که: (( اطلاق صفت «عدم صداقت» به آيت الله خوشوقت ،تهمتي بزرگ است. ))
  در حقيقت ،آن چه مبناي اين اتهام به «عزيز خوشوقت» در نوشتار پيشين بوده است ؛سخن وي در خصوص «کافر و مرتد خواندن سران فتنه»(۱) بود ؛که البته وي سپس آن را «تکذيب» کرد(۲) اما متعاقبِ آن که «فايل صوتي سخنان او»(۳) منتشر شد(۴) و توسط سايت هاي مختلف بازنشر گرديد(۵) وي مجبور به پذيرش اصل مسئله شد(۶) و ناگزير ،به توجيه نامتعارف سخنان خود پرداخت.(۷)
  لکن موضوع قابل توجه در اين رويداد ،تلاش بستگان وي به منظور سرپوش گذاشتن بر روي اين مسئله بود ؛تا آن جا که در پي افشاگري سايت «تسنيم» و ارايه فايل صوتي سخنان «عزيز خوشوقت» ؛سايت «فرارو» ـ به مدير مسئولي فرزند وي ؛»محمدحسين خوشوقت»ـ اقدام سايت تسنيم را در خصوص انتشار سند ،تقبيح و اين اقدام سايت تسنيم را «ناپسند» و «ناشيانه» عنوان کرد.(۸)
  علاوه بر تمام اين موارد ؛ظاهراً در پي تهديد مسئولان سايت تسنيم ؛آن ها مجبور شدند فايل صوتي مذکور و اصل خبر را نيز از سايت خود حذف کنند.(۹)
  لذا علاوه بر «عدم صداقت» ،مي توان عناوين «تقبيح صداقت» و «تلاش براي نابودي اسنادي که به کشف واقعيت منجر مي شود» را نيز به مجموعه صفات آيت الله خوشوقت ،نزديکان آيت الله خوشوقت و نيز کساني که به اين اقدام ـ تهديد سايت «تسنيم» مبني بر حذف سند ياد شده ـ دست زنده اند ؛افزود.
  از سوي ديگر اقدام آقاي خوشوقت مبني بر توجيه سخنان وي ،آشکارا به معني پذيرش انجام گفت و گو با سايت تسنيم و ايراد اتهام «کفر» و «ارتداد» به سران فتنه بوده است ؛زيرا وي در بخشي از پاسخ خود گفت: (( … منظور من از کفر ،کفر نعمت … و از ارتداد ،ارتداد لغوي است و نه ارتداد فقهي … ))(۱۰)
  بنابراين مواضع فوق الذکر از ديدگاه نگارنده ،به معناي «عدم صداقت» فرد مورد نظر تعريف مي شود.
  هم چنين به عنوان دليلي ديگر ؛مي توان به چرخش ۱۸۰ درجه اي وي در خصوص انکار وجود «رقيه» دختر «حسين بن علي» ؛و سپس تأييد وي پس از اعتراض ساير «آيت الله ها» اشاره نمود.(۱۱)
  در خصوص «تندرو» خواندن عزيزالله خوشوقت نيز ،مبناي اين سخن ،موضع گيري وي در خصوص علت بروز خشکسالي در کشور پس از انتخابات ۱۳۷۶ بوده است.
  وي در آن زمان علت وقوع خشکسالي را در کشور ،رأي دادن مردم به «سيدمحمد خاتمي» ـ رييس جمهور سابق جمهوري‌اسلامي ايران ـ دانست و افزود: خشکسالي مجازاتي از جانب خدا براي مردم ايران بوده است.
  در مورد اين موضوع نيز که آقاي خوشوقت غني سازي را به ظهور مهدي ارتباط داده است ؛نمي توان با اشاره به «انجام وظيفه مسلمين در زمان غيبت» توجيهي براي آن در نظر گرفت ؛زيرا وي با توجه به اين که از يک سو «بي صداقت» و از سوي ديگر ،»به شدت تندرو» ارزيابي مي شود ؛سخن وي را چنين مي توان برداشت کرد که «برويد و براي ظهور بمب بسازيد و عليه دشمنان اسلام استفاده کنيد».
  «متکي» يک بار در سخناني در شبکه دوم صدا و سيماي جمهوري‌اسلامي اشاره کرد که هدف جمهوري اسلامي استفاده صلح آميز از سلاح هسته اي است ؛و امامي کاشاني امام جمعه موقت تهران نيز يک بار اشاره کرد که قصد ما استفاده صلح آميز از بمب اتم است ؛هاشمي رفسنجاني نيز در نماز جمعه عنوان داشته بود که اسراييل خرجش بيشتر از يک بمب اتم نيست.
  البته سخن هر فرد را با توجه به موضعش تحليل مي کنند ؛وقتي فردي بسيار تندرو به يکي از کارکنان هسته اي کشور مي گويد: «ظهور مهدي به اين بستگي دارد که شما در نطنز چه مي کنيد.» ؛سخن وي را مي توان در عطف به هدف او مبني بر نابود سازي بخشي از دنيا به منظور تسهيل ظهور مهدي تحليل کرد.
  هر کسي مي داند که ظهور مهدي به غني سازي ۵ درصد ،۲۰ ،۶۰ و يا حتي ۹۰ درصد و يا حتي ساخت بمب اتم ،بستگي ندارد ؛بلکه به استفاده از بمب هاي اتمي اسلامي عليه دشمنان اسلام وابسته است.
  نکته مهم تر اين است که تفکرات چنين شخصي را آيت الله خامنه اي مورد تأييد قرار داده و به صديقي ـ امام جمعه موقت تهران ـ فرموده است در بحران ها و طوفان ها خود را به آيت الله خوشوقت نزديک کنيد.
  از همين موضوع نتيجه گرفته مي شود که گويا در طوفان تحريم ها نيز مقام عظماي ولايت ،خود را به عزيزالله خوشوقت نزديک کرده است و از ديدگاه هاي وي بهره برده است.
  مشکل اصلي نيز فراتر از اين مسايل است ؛موضوع اين است که که قطار هسته اي جمهوري اسلامي به قول احمدي نژاد نه ترمز دارد و نه دنده عقب ،و اکنون با نسل هاي جديد سانتريفيوژهايي که رونمايي شده است ؛سرعت رسيدن جمهوري اسلامي به سلاح هسته اي حداقل به يک سوم کاهش يافته و جمهوري اسلامي در ريل بي بازگشت هسته اي وارد شده است.
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ۱. http://tasnimnews.com/Detail?id=10247 و http://www.entekhab.ir/fa/news/90017
  ۲. http://fararu.com/fa/news/137433
  مدير مسئول سايت فرارو ،«محمدحسين خوشوقت» فرزند ارشد آيت الله عزيزالله خوشوقت مي باشد.
  منبع: http://fararu.com/fa/about و http://fararu.com/fa/news/142093
  ۳.

  فايل مزبور ،فايل صوتي و «سند» سخنان آيت الله خوشوقت مبني بر کافر و مرتد خواندن سران فتنه است.
  ۴. http://www.tasnimnews.com/Detail?id=9853
  متعاقباٌ فايل مربوطه از آدرس فوق الذکر حذف گرديد؛ البته مي توانيد فايل مذکور را در آدرس ذيل نيز بيابيد.

  ۵. http://baztab.net/fa/news/20714 و http://www.entekhab.ir/fa/news/90150
  ۶. http://fararu.com/fa/news/137642
  ۷. http://fararu.com/fa/news/137642
  ۸. http://fararu.com/fa/news/137642
  ۹. http://www.tasnimnews.com/Detail/Printable?id=9497و http://www.tasnimnews.com/Detail?id=9853
  ۱۰. http://www.bibaknews.com/fa/news/159239
  ۱۱. http://yasmedia.ir/1391/10/03/aghabn…-hosseini.html

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصاتِ خود را پر کنید یا برایِ ورود رویِ نقشک‌ها کلیک کنید:

نشان‌وارهٔ WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

درحال اتصال به %s