حکم ۵ سال زندان جمال قادرنژاد، فعال دانشجویی کرد تایید شد

imagesفعالان در تبعید :  دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی، حکم ۵ سال حبس را برای جمال قادرنژاد که توسط دادگاه انقلاب مهاباد صادر شده بود، قطعی اعلام کرد.
عباس جمالی وکیل جمال قادرنژاد، دانشجوی رشته علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور میاندوآب، در گفتگو با کمال حسینی- خبرنگار سرویس حقوق بشر خبرگزاری موکریان، درباره حکم صادره گفت: حکم نهایی پنج سال زندان برای جمال قادرنژاد چند روز پیش از طرف شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی تأئید شد.

به خواندن ادامه دهید