محاکمه 4عضو کمیته هماهنگی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی + بیانیه کمیته

5nafargفعالان در تبعید : بنا بر گزارش کمیته‌ هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، در روزهای گذشته چهار نفر از اعضای دستگیر شده کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری در شهر بوکان محاکمه شدند .

بر اساس این گزارش هادی تنومند ، قاسم مصطفی پور ،ابراهیم مصطفی پور وجمال مینا شیری که در تاریخ 29 آذر 1391 درشهر بوکان و در محل کار و زندگی خود بازداشت و روانه زندان شده بودند در تاریخ 23/11/1391 محاکمه شدند

به خواندن ادامه دهید