تقاضای اعاده دادرسی غلامرضا خسروی مردود اعلام شد

481550_310766442375155_1061185063_n
غلامرضا خسروی سوادجانی زندانی محکوم به اعدام با مردود اعلام شدن اعاده دادرسی در آستانه اجرای حکم اعدام قرار گرفت.
در خواست اعاده دادرسی غلامرضا خسروی سوادجانی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام از سوی شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور مردود اعلام شد و وی در آستانه مجازات اعدام قرار گرفت.