اعتراض والی هرات به هیات ایرانی در خصوص قتل 13 افغان توسط پلیس ایران

phpThumbفعالان در تبعید:  شهردار خراسان رضوی که در راس هیاتی برای مذاکره در زمینه توسعه همکاری های دوجانبه در بخش مدیریت شهری، عمران و توسعه به هرات سفر کرده بود ؛ با اعتراض والی هرات به قتل 13 جوان افغان مواجه شد

بنا به گزارش » کمپین صلح فعالان در تبعید « داوود شاه صبا والی هرات در دیدار با هیئت ایرانی که اخیرا وارد هرات شده اند؛خواستار بررسی جدی در مورد چگونگی کشته شدن سیزده تن از جوانان افغان توسط پلیس مرزی ایران شد .

به خواندن ادامه دهید