دختران دانش آموز پیرانشهر طعمه حریق شدند

25504-84صبح امروز در اثر نشت نفت از بخاری در یک کلاس درس، 34 دختر دانش آموز در شین آباد پیرانشهر طعمه حریق شدند

 صبح امروز در اثر نشت نفت از بخاری در یک کلاس درس 34 دختر دانش آموز در شین آباد پیرانشهر طعمه حریق شدند

به خواندن ادامه دهید