عاطفه نبوی به وکیلش نسرین: منم اگرچه آزاد ، به جا چو مانده نسرین

:ا.ه.ل.ایرانی – اهلی
سه سال تلخ زندان ، گذشت ولی چه تسکین
منم اگرچه آزاد ، به جا چو مانده نسرین

به روی سینه من ، چو مانده بار سنگین
به جا زنی پر از مهر ، که آتشین و شیرین

عاطفه نبوی به نسرین ستوده : وکیل عزیزم ؛ اعتصاب غذایت را تمام کن

بنا به گزارش « کمپین صلح فعالان در تبعید« عاطفه نبوی ؛ زندانی سیاسی سابق  در نامه ای به وکیل زندانی  خود خانم نسرین ستوده ؛ درخواست ترک اعتصاب غذا از سوی ایشان کرد

وی در این نامه نوشت
به خواندن ادامه دهید