آشنایی جشن باستانی هند ؛ «داسرا » + فیلم

:ویستا

 داسرا از کلمه سانسکریت داشا حرا  گرفته شده که به معنی «حذف سرنوشت بد » میباشد و یکی از جشن های مهم  هندوها بشمار میرود

این جشن در روز نوراتری آغاز میشود و در دسرا به پایان میرسد و یکی از جشن های مذهبی هندوها بشمار میرود

به خواندن ادامه دهید

اعتصاب بیش از 300 نفری کارگران شرکت جهاد توسعه پیمانکار سد بنیر

بنا به گزارش کمیته  هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری ؛ کارگران شرکت جهاد توسعه از روز 28 مهر 1391 در اعتراض به عدم پرداخت حقوق های معوقه ی خود  دست از کار کشیده اند

به خواندن ادامه دهید