جهش بلندپروازانه جامعه ایرانی به عقب / ارجاع پرونده ایران به بخش قبائل / 2

فعالان در تبعید: چکیده دوم از مقدمه شجاع ادین شفا بر کتاب از کلینی تا خمینی 

تنها دو سال پس از انقلاب نوظهور 57 بود که فرانسوا میتران رئیس جمهور آن سالهای فرانسه , به عنوان یک صاحب نظر برجسته جهان غرب با تصریح به اینکه از دیدگاه یک سوسیالیست معتقد , هرگز نظر مساعدی با رژیم گذشته ایران نداشته و انقلاب را حق مشروع ملت ایران می دانسته است ؛ نوشت :

به خواندن ادامه دهید