سنگینی کوله پشتی کودکانمان از ترس، ‌خشم و اضطراب /شهریه ها مانع از تحصیل کودکان مهاجر

فعالان در تبعید: یکی از اعضای انجمن حمایت از حقوق کودکان با انتقاد از نبود آمار روشن و شفاف در مورد کودکان کار و بازمانده از تحصیل گفت: متاسفانه تعداد کودکان بازمانده از تحصیل بیشتر از آمار‌ها بوده و اعتمادی به آمارهای دولتی در این زمینه نیست

به خواندن ادامه دهید