تهران در گلوله و آتش / می خوای بگی نواره؟

فعالان در تبعید: احمد کریمی اصفهانی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تعطیلی بخشی از بازار تهران گفت: بازاریان برای حفظ امنیت بازار و اینکه اوضاع بهم نریزد ناچار شدند امروز مغازه های خود را ببندند.

به خواندن ادامه دهید

!بازار امنیتی شد / دبیر کل اصناف : اعتراضی نیست؛ تعطیلی بازار برای حفظ امنیت بوده

فعالان در تبعید :گارد ضد شورش نیروی انتظامی و مزدوران لباس شخصی با حضور در خیابان فردوسی و چهارراه استانبول، در حال دستگیری و سرکوب حاضران است.

تعداد نیروهای پلیس و لباس شخصی حاضر در محل، بسیار گسترده و برخورد آنها هم بسیار خشن گزارش شده است

به خواندن ادامه دهید