خدا انسان را برای سنگسار شدن خلق نکرد

راضیه علیپور:
اگرچه در قران کتاب مقدّس مسلمانان به صراحت از حکم سنگسار چیزی قید نشده است ولی‌ در احکام و احادیث بسیاری این مطلب نقل شده است که پیامبر اسلام و بزرگان این دین این حکم را اجرا میکرده اند .
این عمل وحشیانه و بدوی در حالی‌ در اسلام اجرا میشود که پایه‌های این دین را فساد و تباهی فرا گرفته است ، و نابودی معنوی این دین روز به روز بیشتر مشخص میشود ، یکی‌ از کشورهایی که در آن حکم اعدام بی‌ کم و کاست اجرا میشود متاسفانه ایران کشور من است.
در قوانین مجازات اسلامی ایران به صراحت قید شده است که حکم زنای محصنه مرگ به وسیلهٔ رجم است .منظور از محصنه زنی‌ یا مردی است که شامل شرایط احصان  باشند  یعنی‌ ازدواج کرده  باشند .(قانون مجازات اسلامی ، فصل دوم مبحث اول ،ماده ۲۲۱-۵ و ۶).
آیا به راستی‌ انسانی‌ حق کشتن انسان دیگر را در این دنیا دارد؟ اگر منطقی‌ به این قضیه بنگریم تنها شخصی‌ باید توانایی و مجوز گرفتن زندگی‌ شخصی‌ دیگر را داشته باشد که توانایی زندگی‌ بخشیدن هم داشته باشد. اما چند نفر از کسانی‌ که این حکم غیر اخلاقی‌ را در کشورهای مسلمان اجرا میکنند توانایی بخشیدن زندگی‌ و جان را دارند؟! بدیهی‌ است که قدرت جان دادن و زندگی‌ بخشیدن تنها مختص خداوند بزرگ می‌باشد.در اسلام از آنجا که به صراحت امر به سنگسار نشده است برای اجرای حکم سنگسار به  سنّت  پیامبر اسلام رجوع میشود و از آنجا که شخص محمد و بزرگان و امامان اسلام این حکم را اجرا میکرده اند، اجرای این حکم ضروری تلقی‌ شده است ، چرا که در قرآن به صراحت اطاعت از محمد را اطاعت از خدا دانسته است.  در اسلام احادیث بسیار می‌توان یافت که در آن به صراحت به اجرای حکم سنگسار توسط محمد و اطرافیان او و امامان شیعه‌ اشاره شده است ، این روایات در منابع اهل تشیّع و تسنن مشترک می‌باشد.در یکی‌ از این روایات علی‌ بن ابیطالب  امام اول شیعیان میگوید: آیا میدانید رسول خدا زنا کار همسر دار را سنگسار کرد !!! یا در جای دیگر جعفر بن محمد معروف به امام صادق میگوید :خداوند مشخص فرموده که رابطه جنسی‌ تنها از راه حلال صورت گیرد کسی‌  که از این حکم تخلف کند اگر مجرّد باشد تازیانه می‌خورد و اگر متأهل باشد رجم(سنگسار) میشود .در منابع اهل سنّت هم چنین سخنانی دیده میشود کما که محمد بن ابوبکر به نقل از پدر خود که اولین خلیفه راشد پس از محمد بود میگوید: پیامبر زنی‌ را رجم کرد پس برای او حفره‌ای تا سینه حفر کرد.
مشابه چنین احادیث و سخنانی به وفور در اسلام یافت میشود  حال سوال اینجاست که آیا خداوندی که در قالب عیسی مسیح بر زمین آمد و خود برای بخشایش گناهان بندگانش بر سر صلیب رفت ، خداوندی که به بندگانش عشق می‌ورزد میتواند چنین قساوتی از خود نشان دهد!!!
 در یوحنا  باب ۸ ایه ۱و۲ کلام خدا می‌‌فرماید :عیسی به خانه خدا میرود و مشغول تعلیم میشود و در همین وقت (۳:۸) سران قوم زنی‌ را در حال زنا میگیرند و او را کشان کشان به مقابل جمعیت می‌آورند . و مطابق قانون شریعت او میبایست کشته میشد.همان قانونی که امروز در اسلام اجرا میشود ، و آن روز خداوند بزرگترین تعالیم خود را که همانا بخشش و محبت او بود را به آنها و به همهٔ ما داد . در (۸:۶) عیسی سرش را به پائین می‌اندازد و جوابی‌ نمیدهد ، چون او از دلهای تک تک آن انسانها خبر داشت ، و می‌دانست که همهٔ آنها و همهٔ انسانها گناهکارند.
(۷:۸)
آری انسانی‌ چنین گناهکار چطور میتواند حکم مرگ انسانی‌ دیگر را اجرا کند ، چرا در سال ۲۰۱۲ میلادی با وجود رشد دموکراسی در جهان و پیشرفت تکنولوژی نوع بشر باید به فکر اجرای این حکم غیر انسانی‌ توسط جوامع مسلمان باشد ، به
راستی‌ گویی این افراد در این دنیا زندگی‌ نمیکنند و برای نبرد با خدای بزرگ از دوزخ آماده اند
در کلام خدا(انجیل) می‌خوانیم زمانی‌ که سران قوم یهود بر رجم زن  زانی اصرار ورزیدند عیسی مسیح به آنها می‌فرماید اولین سنگ را کسی‌ باید بزند که در طول عمر خود گناه نکرده باشد ، و بدین ترتیب اجرای حکم رجم  زانی را ملغی اعلام می‌کند ، این در حالیست که شعبی در مورد علی‌ بن ابیطالب چنین میگوید :علی‌ علیه السلام زمانی‌ که خواست زنی‌ از کوفه را رجم کند روز پنجشنبهاو را تازیانه زد و روز جمعه رجم کرد و فرمود براساس کتاب خدا او را تازیانه زدم و بر اساس سنّت نبی خدا او را رجم کردم
!!! اینست اوج انساندوستی و ترحم در اسلام
 لحظاتی در زندگی‌ است که گناه دیگران را میبینیم و بدی‌های دیگران برای ما بسیار بزرگ است . از خودمان و کارها و اعمالمان غافل می‌شویم و تنها به بدی‌های شخص مقابل مینگریم . گاهی در دل یا با زبان او را مجازات و یا قضاوت می‌کنیم ،اما لحظاتی که در حضور خدا و قدرت او قرار میگیریم و خودمان را با او مقایسه می‌کنیم میبینیم که سراسر گناه هستیم و به همین دلیل هیچ حقی‌ نداریم که در مورد  گناه کسی‌ بتوانیم قضاوت کنیم . در کتاب مقدّس (انجیل) هیچ دستوری مبنی بر اعدام و سنگسار وجود ندارد ،چون خدا با عشق بر روی زمین آمد تا ببخشد نه مجازات کند ، چون وقتی‌ هر کدام از ما انسانها به زندگی‌ خودمان و گناهانمان نگاهی‌ کنیم میبینیم که گناهی داریم که مخفی‌ است و اگر دیگران بدانند شاید  حتی مستحق مرگ باشیم و خداوند می‌داند و می‌بخشد
و نه تنها ما را نمیکشد بلکه نجاتمان هم میدهد. اینست پیام انسانیت
ارمغان مسیح تنها بخشش خالی‌ نیست چون وقتی‌ به زندگی‌ پس از بخشش  همین زن بدکاره که توسط مسیح نجات پیدا کرد مینگریم میبینیم که او نه تنها یکی‌ از خادمین و همراهان مسیح شد بلکه زنی‌ بود که مسیح را برای تدفین آماده کرد(یوحنّا ۷:۱۲) و او اولین کسی‌ بود که رستاخیز مسیح را دید .  مطابق تعالیم مسیح  از بدترین و گناهکارترین انسانها خداوند قادر است بزرگترین و پاکترین انسانها را بسازد و این فیض خداوند است .
ای کاش که در کشور من روزی بخشایش و انسانیت حاکم شود ، این امر مستلزم کمک سایر ملل آزادی خواه جهان و انسان دوست جهان است . بدیهی‌ است که کشورهای اروپایی‌ در کمک به مردم آزادی خواه ایران برای لغو این احکام غیر انسانی‌ نقش عمده‌ای دارند، همان مردمی که قوم بنی‌ اسرائیل را از چنگ ظلم و ستم بابل نجات دادند و همان ملتی‌ که اولین بیانیه جهانی‌ حقوق بشر را به رشته تحریر درآوردند ،اکنون در چنگال دیو استبداد شکنجه و کشته میشوند و باید بدیهی‌‌ترین حقوق خود را گدایی کنند.
پس بر تمامی‌ دولت‌ها و ملتهای قائل به دموکراسی و حقوق بشر واجب است در این برهه حساس که ملت ایران نیاز به کمک آنها دارند ، به خاطر نقش تاریخی‌ این مردم در شکل‌گیری فرهنگ و تمدن بشری در راه رسیدن به آزادیهای مشروع از آنها پشتیبانی‌ نمایند.
پس بیاییم و یکصدا به اعدام و سنگسار نه بگوییم ، و به انسانیت و آزاد‌گی رای آری دهیم .

1 نظر برای “خدا انسان را برای سنگسار شدن خلق نکرد

 1. «
  .منظور از محصنه زنی‌ یا مردی است که شامل شرایط احصان باشند یعنی‌ ازدواج کرده باشند  (قانون مجازات اسلامی ، فصل دوم مبحث اول ،ماده ۲۲۱-۵ و ۶).»
  زنای محصنه به صرف این که مرد یا زن زناکار همسر داشته باشن اطلاق نمی شود.
  به زنایی زنای محصنه گفته می شود که زن یا مرد علاوه بر داشتن همسر دائمی به گونه ای که هر گاه بخواهد بتواند با همسر خود رابطه زناشویی داشته باشد تن به زنا دهد.
  برای مثال اگر فردی همسر دائمی دارد ولی به او دسترسی ندارد و در این شرایط تن به زنا دهد، زنای محصنه به حساب نمی آید.
  هر چند که زنای محصنه هم تنها شرط سنگسار نیست.
  جا داشت دیگر شرایط آن را ذکر می کردید و به همین سادگی و بدون اطلاع نظر ندهید. .
  اثبات زنا یا باید با شهادت خود شخص در چهار نوبت در حالی که کامل، مختار و آزاد باشد، یا چهار مرد، سه مرد و دو زن و یا دو مرد و چهار زن شهادت دهند که با چشم به وضوح دیده اند که عمل زنا انجام شده و همگی بر فعل واحد در مکان و زمان واحد اتفاق نظر داشته باشند و از سببی که موجب حلال بودن رابطه زناشویی بین متهمان باشد بی اطلاع باشند. لازم است شاهدان حتما در حضور یکدیگر شهادت دهند. چنانچه زناکار مدعی شود علم به حرمت زنا نداشته و احتمال صحت این ادعا باشد، حد شرعی ساقط می شود. هچنین اگر زناکار قبل از آمدن گواهان توبه کند، حد ساقط می شود.
  ( لمعه دمشقیه،جلد دوم ص 222 و 223)
  و کسی نیر حق ندارد نسبت به زنا تفتیش و تحقیق کند چون که این کار انسان را از عدالت خارج می کند. همان طور هم که خداوند در قرآن می فرماید :
  يَای اهل ایمان، از بسیار پندارها در حق یکدیگر اجتناب کنید که برخی ظنّ و پندارها معصیت است و نیز هرگز (از حال درونی هم) تجسس مکنید و غیبت یکدیگر روا مدارید، هیچ یک از شما آیا دوست می‌دارد که گوشت برادر مرده خود را خورد؟ البته کراهت و نفرت از آن دارید (پس بدانید که مثل غیبت مؤمن به حقیقت همین است) و از خدا پروا کنید، که خدا بسیار توبه پذیر و مهربان است.
  سوره حجرات، آیه ۱۲
  و همین طور هم که در کلام امام اول شیعیان(ع) می توانیم ببینیم :

  امیرالمومنین فرمود هرکس به واسطه ی ترساندن یا حبس یا زدن به گناهی (که حد به دنبال دارد) اقرار کرد ، این اقرار بر ضد او اعتباری ندارد و به خاطرآن ، حد بروی جاری نمی شود.
  (دعائم الاسلام -2- ص 466)
  یا نقل قولی از پیامبر اسلام (ص) از جانب حضرت علی (ع)
  کسی که بعد از تحمل سختی و بلا اعتراف نماید حدی بر او نیست. همانا هر کسی را که در بند کنند یا حبس یا تهدید نمایند [و بترسانند] اقرار او پذیرفته نیست
  مناقب خوارزمی . ص 80
  در مورد مذمت آشکارا بیان کردن این گونه گناهان و اعتراف به زنا نیر می توانید به این احادیث نیم نگاهی بیندازید.
  آیا عاجزید از اینکه اگر به این گناه [زنا] نزدیک شدید آن را برخود مستور نگاه دارید همچنان که خدا آن را مستور نگاه داشت؟…..[اما جوان دلش آرام نشد] در نهایت بعد از اعتراف سوم حضرت[علی (ع)] فرمود: برو تا در موردت پنهانی [تحقیق و] سوال نماییم همچنان که آشکارا سوال نمودیم پس اگر بازنگشتی تو را طلب نخواهیم کرد.
  وسائل الشیعه ..باب 16 از مقدمات حدود.حدیث16)
  یا این یکی
  چه زشت است که کسی از شما از این گونه گناهان را مرتکب شود آن گاه خود را در برابر چشم همه ی مردم رسوا نماید !آیا نمیشد در خانه ا ش توبه کند ؟!به خدا سوگند هر آینه توبه ی او بین خود و خدایش بهتر از این است که من‏[امام علی(ع)] بر او اقامه ی حد نمایم.
  (الکافی جلد ۷ صفحه ۱۸۸)

  البته طبق نظر برخی از فقها مانند مرحوم آیت الله منتظری نیز کسی که با شرایط بالا ،یعنی اقرار بدون اکره و یا شهادت شاهدین زنای محصنه اش ثابت گردد باید هنگام جاری شدن حد بتواند فرار کند. .
  نقل قول از سایت ایشان :
  و اگر بعد از اصابت چند سنگ به او فرار نمود كسی‏ ‏حق ندارد او را بازداشت و مجددا او را سنگسار نمايد، زيرا حكم او همان‏ ‏بود كه اجراء شد و چند سنگ به او اصابت نمود.
  شاهد بر اين مطلب علاوه‏ ‏بر روايات ديگر، قضيه ماعز بن مالك است كه بعد از چهار مرتبه اقرار كه با‏ ‏اصرار خود نزد پيامبر(ص ) در شرايط عادي و بدون اكراه انجام شد سرانجام‏ ‏مورد رجم قرار گرفت ولي پس از اصابت چند سنگ فرار كرد و زبير بن عوام‏ ‏او را در بين راه گرفت و با استخوان شتر او را كشت . وقتي پيامبر(ص ) از اين‏ ‏قضيه مطلع شدند با ناراحتي فرمودند: چرا نگذاشتيد او فرار كند؟! و دستور‏ ‏دادند دیه
  او از بيت المال داده شود. و سپس فرمودند
  اگر او گناه خود را مخفی نگاه می داشت و بازگو نمی کرد بهتر بود
  وسائل الشيعة ، كتاب الحدود، ابواب‏ ‏حد الزنا، باب 15، حديث 1 و 2).
  پس تنها راهی کی می ماند این است آن عده ای که ذکر شد بر حسب تصادف صحنه زنا را دیده باشند و این چنین تصادفی بسیار بعید و نادر خواهد بود .
  آن چه که می توان از روایات و حدیث ها در مورد سنگسار استنباط کرد این است که وجود این مجازات بی رحمانه بیش تر برای این است که پلیدی و زشتی خیانت به همسر را نشان دهد تا این که به عمل درآید و اجرا شود.

  «آیا خداوندی که در قالب عیسی مسیح بر زمین آمد»
  من برای این حرف شما به جای استدلال و منطق به یک آیه از انجیل مرقس اکتفا می کنم.
  در کتاب مرقس سوره ۱۳ آیه ۳۲ می خوانیم
  «هیچ‌کس آن روز و ساعت را نمی‌داند جز پدر؛ حتی فرشتگان آسمان و پسر نیز از آن آگاه نیستند.
  چگونه است که نعوذبالله خداوند در قالب عیسی مسیح(ع) بر زمین می آید ولی حضرت عیسی(ع) یا همان به اصطلاح مسیحیان پسر، زمان رستاخیز را نمی داند در حالی که خداوند عالم به همه چیز است؟

  «عیسی مسیح به آنها می‌فرماید اولین سنگ را کسی‌ باید بزند که در طول عمر خود گناه نکرده باشد»
  در اسلام نه تنها در مورد سنگسار، بلکه در مورد جاری شدن دیگر حدود نیز شرط بر برگردن نداشتن حقوق خداوند است.
  می توانید به همان روایت ص ۱۸۸ جلد ۷ کتاب کافی مراجعه کنید :
  حضرت [علی (ع) ]رو به مردم کرد و فرمود: ای گروه مسلمانان این حق از حقوق خداست و هر کس حقی از خدا به گردن دارد در اجرای
  حد شرکت نکند، زیرا کسی که حدی از حدود خدا بر گردن دارد نباید اقامه ی حد کند.

  همین شرط برخی فقهای شیعه مانند میرزای قمی یا آیت الله صانعی را بر این داشته تا فتوا بر جایز نبودن جاری شدن حد در زمان غیبت امام زمان (عج) را بدهند.

  سایر ملل آزادی خواه جهان و انسان دوست جهان است
  براتون متاسفم اگر دل به کشورهای اروپایی یا آمریکا خوش کردید و فکر می کنید که این کشورها درد و غم آزادی مردم را دارند.
  اگر این کشورها تا این حد مسائل حقوق بشر براشون اهمیت داره از هم پیمانان خودشون مثل عربستان شروع کنند !
  نمونه های دیگری از برخورد دوگانه کشورهای به اصطلاح آزادی خواه در مورد حقوق بشر را می توان در دیپلماسی خارجی این کشور ها در همین یکی دو سال اخیر مشاهده کرد.

  معمر قذافی تا چند ماه قبل از شروع حملات ناتو مورد استقبال گرم دولت های اروپایی قرار می گرفت در صورتی که در همان موقع هم وضع حقوق بشر در لیبی بسیار نگران کننده بود
  در انقلاب تونس وزیر وقت امورخارجه فرانسه یک هفته قبل از این که دولت بن علی سقوط کنه با کمال بی شرمی پیشنهاد فرستادن نیرو برای سرکوب انقلابیون رو می ده !
  آن چیزی که برای آمریکا و یا اروپا اهمیت دارد نه حقوق مردمان کشورها، که منافع خودشان است. مطمئن باشید اگر کشورهای غربی بتوانند به توافقی بر سر منافعشان با همین حکومت فعلی برسند نقض حقوق بشر و جنایات انجام گرفته در ایران را از یاد می برند،
  همان گونه که چشم خود را بر روی جنایات حکومت پیشین ایران، در قبال خوش خدمتی حکومت و تامین منافعاشان بستند.

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

درحال اتصال به %s